Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 20:46
kontakt
4MASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 475,00 14 868,00
19,2%
19 566,00
31,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 098,00 2 515,00
-18,8%
4 556,00
81,2%
Zysk (strata) brutto 2 956,00 2 225,00
-24,7%
4 242,00
90,7%
Zysk (strata) netto 2 251,00 1 863,00
-17,2%
3 611,00
93,8%
Amortyzacja 336,00 350,00
4,2%
355,00
1,4%
Aktywa 42 313,00 46 512,00
9,9%
50 792,00
9,2%
Kapitał własny 27 374,00 29 237,00
6,8%
32 848,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,22 1,31
6,9%
1,47
12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-17,8%
0,16
95,2%