Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 01:16
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 746,00 28 024,00
57,9%
28 024,00
0,0%
13 813,00
-50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 749,00 9 668,00
157,9%
9 668,00
0,0%
2 580,00
-73,3%
Zysk (strata) brutto 5 340,00 12 454,00
133,2%
12 454,00
0,0%
5 522,00
-55,7%
Zysk (strata) netto 3 774,00 11 310,00
199,7%
11 310,00
0,0%
4 881,00
-56,8%
Amortyzacja 1 569,00 1 504,00
-4,1%
1 504,00
0,0%
1 495,00
-0,6%
Aktywa 226 627,00 242 514,00
7,0%
242 514,00
0,0%
245 847,00
1,4%
Kapitał własny 202 045,00 215 261,00
6,5%
215 261,00
0,0%
220 877,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,50 91,09
6,5%
91,09
0,0%
93,47
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,60 4,79
199,7%
4,79
0,0%
2,07
-56,8%