Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 15:34
kontakt
ASBIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 462 526,00
Kapitał własny 135 576,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00