Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 09:33
kontakt
ENERGOINS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 976,00 2 602,00
-47,7%
5 215,00
100,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 238,00 -2 233,00
---
-897,00
---
Zysk (strata) brutto -2 062,00 -315,00
---
-1 081,00
---
Zysk (strata) netto -2 062,00 -315,00
---
-1 081,00
---
Amortyzacja 927,00 894,00
-3,6%
664,00
-25,7%
Aktywa 68 248,00 65 867,00
-3,5%
63 739,00
-3,2%
Kapitał własny 43 957,00 43 660,00
-0,7%
42 553,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,43
-0,7%
2,36
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,02
---
-0,06
---