Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.21, godz. 01:59
kontakt
ORZBIALY
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 664 751,00 616 834,00
-7,2%
616 834,00
0,0%
512 396,00
-16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 571,00 26 096,00
21,0%
26 096,00
0,0%
56 852,00
117,9%
Zysk (strata) brutto 19 015,00 23 706,00
24,7%
23 706,00
0,0%
57 889,00
144,2%
Zysk (strata) netto 14 633,00 19 299,00
31,9%
19 299,00
0,0%
48 639,00
152,0%
Amortyzacja 9 220,00 10 116,00
9,7%
10 116,00
0,0%
10 484,00
3,6%
Aktywa 349 502,00 406 153,00
16,2%
406 153,00
0,0%
414 547,00
2,1%
Kapitał własny 255 926,00 282 807,00
10,5%
282 807,00
0,0%
322 598,00
14,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,37 16,98
10,5%
16,98
0,0%
19,38
14,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 1,16
31,9%
1,16
0,0%
2,92
152,0%