Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 22:30
kontakt
ORZBIALY
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 660 749,00 611 994,00
-7,4%
611 994,00
0,0%
506 134,00
-17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 281,00 26 130,00
7,6%
26 210,00
0,3%
38 754,00
47,9%
Zysk (strata) brutto 21 517,00 23 844,00
10,8%
23 844,00
0,0%
39 687,00
66,4%
Zysk (strata) netto 17 473,00 19 576,00
12,0%
19 576,00
0,0%
32 075,00
63,8%
Amortyzacja 8 243,00 9 013,00
9,3%
9 013,00
0,0%
9 176,00
1,8%
Aktywa 332 487,00 386 550,00
16,3%
386 550,00
0,0%
388 689,00
0,6%
Kapitał własny 251 661,00 277 770,00
10,4%
277 770,00
0,0%
300 997,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,11 16,68
10,4%
16,68
0,0%
18,08
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 1,18
12,1%
1,18
0,0%
1,93
63,8%