Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 15:05
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 144 039,00 150 366,00
4,4%
161 550,00
7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 659,00 18 446,00
-37,8%
19 467,00
5,5%
Zysk (strata) brutto 29 400,00 18 413,00
-37,4%
19 530,00
6,1%
Zysk (strata) netto 25 951,00 14 690,00
-43,4%
15 624,00
6,4%
Amortyzacja 2 593,00 2 247,00
-13,3%
2 312,00
2,9%
Aktywa 414 547,00 421 048,00
1,6%
438 877,00
4,2%
Kapitał własny 322 598,00 337 823,00
4,7%
347 069,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,38 20,29
4,7%
20,84
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 0,88
-43,4%
0,94
6,3%