Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:38
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78 242,00 129 359,00
65,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 487,00 13 414,00
284,7%
Zysk (strata) brutto 3 370,00 13 467,00
299,6%
Zysk (strata) netto 2 716,00 10 673,00
293,0%
Amortyzacja 2 257,00 2 275,00
0,8%
Aktywa 350 658,00 367 596,00
4,8%
Kapitał własny 282 200,00 294 738,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,95 17,70
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,64
293,3%