Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:22
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 156 326,00 78 242,00
-49,9%
129 359,00
65,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 555,00 3 487,00
-67,0%
13 414,00
284,7%
Zysk (strata) brutto 11 816,00 3 370,00
-71,5%
13 467,00
299,6%
Zysk (strata) netto 9 513,00 2 716,00
-71,4%
10 673,00
293,0%
Amortyzacja 2 348,00 2 257,00
-3,9%
2 275,00
0,8%
Aktywa 356 379,00 350 658,00
-1,6%
367 596,00
4,8%
Kapitał własny 280 387,00 282 200,00
0,6%
294 738,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,84 16,95
0,6%
17,70
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,16
-71,5%
0,64
293,3%