Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:34
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 129 359,00 142 207,00
9,9%
148 656,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 414,00 11 297,00
-15,8%
19 205,00
70,0%
Zysk (strata) brutto 13 467,00 11 033,00
-18,1%
19 166,00
73,7%
Zysk (strata) netto 10 673,00 9 172,00
-14,1%
15 443,00
68,4%
Amortyzacja 2 275,00 2 296,00
0,9%
2 147,00
-6,5%
Aktywa 367 596,00 388 689,00
5,7%
412 133,00
6,0%
Kapitał własny 294 738,00 300 997,00
2,1%
316 975,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,70 18,08
2,1%
19,04
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,55
-14,0%
0,93
68,2%