Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:55
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 362,00 24 240,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 064,00 -1 629,00
---
Zysk (strata) brutto -2 416,00 -1 638,00
---
Zysk (strata) netto -1 997,00 -1 348,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 52 191,00 49 006,00
-6,1%
Kapitał własny 32 388,00 31 059,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,60 3,45
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,15
---