Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:18
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 240,00 26 292,00
8,5%
33 985,00
29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 629,00 -1 432,00
---
3 110,00
---
Zysk (strata) brutto -1 638,00 -1 537,00
---
3 046,00
---
Zysk (strata) netto -1 348,00 -1 369,00
---
2 461,00
---
Amortyzacja 0,00 1 206,00
---
319,00
-73,5%
Aktywa 49 006,00 45 642,00
-6,9%
46 737,00
2,4%
Kapitał własny 31 059,00 30 090,00
-3,1%
32 428,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,45 3,34
-3,1%
3,60
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,15
---
0,27
---