Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:06
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 588,00 288,00
-51,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 179,00 20,00
-88,8%
Zysk (strata) brutto 177,00 39,00
-78,0%
Zysk (strata) netto 160,00 35,00
-78,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 12 378,00 12 398,00
0,2%
Kapitał własny 11 889,00 12 193,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,04 9,27
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,03
-77,9%