Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:21
kontakt
MERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 999,00 3 967,00
32,3%
5 143,00
29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -600,00 192,00
---
1 224,00
537,5%
Zysk (strata) brutto -1 064,00 -2,00
---
996,00
---
Zysk (strata) netto -1 064,00 285,00
---
856,00
200,4%
Amortyzacja 272,00 256,00
-5,9%
262,00
2,3%
Aktywa 70 855,00 68 347,00
-3,5%
69 970,00
2,4%
Kapitał własny 42 989,00 43 273,00
0,7%
44 129,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,26 4,29
0,7%
4,37
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,03
---
0,08
203,6%