Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 21:22
kontakt
SILVANO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 479,00 46 686,00
21,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 544,00 13 005,00
23,3%
Zysk (strata) brutto 4 055,00 14 157,00
249,1%
Zysk (strata) netto 1 347,00 9 031,00
570,5%
Amortyzacja 3 567,00 3 237,00
-9,3%
Aktywa 42 256,00 53 753,00
27,2%
Kapitał własny 24 504,00 34 148,00
39,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,95
39,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,25
578,4%