Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 14:00
kontakt
SILVANO
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 225,00 26 370,00
13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 941,00 5 685,00
-28,4%
Zysk (strata) brutto 8 784,00 11 429,00
30,1%
Zysk (strata) netto 6 031,00 9 346,00
55,0%
Amortyzacja 1 592,00 1 670,00
4,9%
Aktywa 49 446,00 63 778,00
29,0%
Kapitał własny 30 497,00 42 604,00
39,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 1,18
39,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,26
54,8%