Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:23
kontakt
GROCLIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 5 267,00
---
4 848,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 058,00 1 535,00
---
1 109,00
-27,8%
Zysk (strata) brutto -1 391,00 2 386,00
---
-582,00
---
Zysk (strata) netto 3 089,00 1 587,00
-48,6%
-430,00
---
Amortyzacja 504,00 302,00
-40,1%
268,00
-11,3%
Aktywa 116 108,00 115 006,00
-0,9%
109 313,00
-5,0%
Kapitał własny 3 643,00 5 229,00
43,5%
4 800,00
-8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,45
43,5%
0,42
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,14
-48,7%
-0,04
---