Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 07:22
kontakt
GROCLIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 267,00 4 848,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 535,00 1 109,00
-27,8%
Zysk (strata) brutto 2 386,00 -582,00
---
Zysk (strata) netto 1 587,00 -430,00
---
Amortyzacja 302,00 268,00
-11,3%
Aktywa 115 006,00 109 313,00
-5,0%
Kapitał własny 5 229,00 4 800,00
-8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,42
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,04
---