Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 16:00
kontakt
GROCLIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 848,00 -20 808,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 109,00 -8 110,00
---
-1 010,00
---
Zysk (strata) brutto -582,00 -7 984,00
---
-1 359,00
---
Zysk (strata) netto -430,00 -3 888,00
---
-780,00
---
Amortyzacja 268,00 246,00
-8,2%
110,00
-55,3%
Aktywa 109 313,00 17 441,00
-84,0%
6 921,00
-60,3%
Kapitał własny 4 800,00 912,00
-81,0%
131,00
-85,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,08
-81,0%
0,01
-86,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,34
---
-0,07
---