Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:33
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 891,00 28 683,00
51,8%
68 452,00
138,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45,00 197,00
337,8%
1 259,00
539,1%
Zysk (strata) brutto 42,00 248,00
490,5%
1 027,00
314,1%
Zysk (strata) netto 24,00 208,00
766,7%
665,00
219,7%
Amortyzacja 357,00 355,00
-0,6%
342,00
-3,7%
Aktywa 39 690,00 42 256,00
6,5%
84 580,00
100,2%
Kapitał własny 4 312,00 4 520,00
4,8%
5 184,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,48 2,60
4,8%
2,98
14,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,12
757,1%
0,38
219,2%