Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 07:36
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 022,00 18 891,00
-0,7%
28 683,00
51,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -330,00 45,00
---
197,00
337,8%
Zysk (strata) brutto -484,00 42,00
---
248,00
490,5%
Zysk (strata) netto -444,00 24,00
---
208,00
766,7%
Amortyzacja 366,00 357,00
-2,5%
355,00
-0,6%
Aktywa 38 873,00 39 690,00
2,1%
42 256,00
6,5%
Kapitał własny 4 288,00 4 312,00
0,6%
4 520,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,47 2,48
0,6%
2,60
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,01
---
0,12
757,1%