Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.03, godz. 04:15
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -16,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -16,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -16,00
---
-7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 36,00 37,00
2,8%
38,00
2,7%
Kapitał własny -1 867,00 -3 383,00
---
-3 390,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---