Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 04:06
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -2,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -2,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -2,00
---
-16,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 36,00 36,00
0,0%
37,00
2,8%
Kapitał własny -1 866,00 -1 867,00
---
-3 383,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---