Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:02
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 670,00 18 331,00
-6,8%
23 125,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 278,00 109,00
-60,8%
100,00
-8,3%
Zysk (strata) brutto 1 355,00 -241,00
---
553,00
---
Zysk (strata) netto 755,00 -172,00
---
657,00
---
Amortyzacja 344,00 518,00
50,6%
515,00
-0,6%
Aktywa 474 353,00 411 163,00
-13,3%
389 111,00
-5,4%
Kapitał własny 308 258,00 308 086,00
-0,1%
316 885,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,83 30,81
-0,1%
31,69
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,02
---
0,07
---