Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:25
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 331,00 23 125,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 109,00 100,00
-8,3%
Zysk (strata) brutto -241,00 553,00
---
Zysk (strata) netto -172,00 657,00
---
Amortyzacja 518,00 515,00
-0,6%
Aktywa 411 163,00 389 111,00
-5,4%
Kapitał własny 308 086,00 316 885,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,81 31,69
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,07
---