Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:49
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 125,00 35 699,00
54,4%
18 286,00
-48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 100,00 1 775,00
1 675,0%
374,00
-78,9%
Zysk (strata) brutto 553,00 3 316,00
499,6%
2 124,00
-35,9%
Zysk (strata) netto 657,00 2 403,00
265,8%
1 755,00
-27,0%
Amortyzacja 515,00 449,00
-12,8%
0,00
---
Aktywa 389 111,00 388 760,00
-0,1%
402 401,00
3,5%
Kapitał własny 316 885,00 319 288,00
0,8%
321 043,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,69 31,93
0,8%
32,10
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,24
263,6%
0,18
-26,7%