Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:25
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 223,00 7 699,00
-6,4%
11 601,00
50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 272,00 -1 573,00
---
732,00
---
Zysk (strata) brutto 1 044,00 -1 744,00
---
533,00
---
Zysk (strata) netto 859,00 -1 494,00
---
514,00
---
Amortyzacja 508,00 508,00
0,0%
483,00
-4,9%
Aktywa 65 439,00 63 846,00
-2,4%
63 729,00
-0,2%
Kapitał własny 45 536,00 44 041,00
-3,3%
44 555,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,63 4,48
-3,3%
4,53
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,15
---
0,05
---