Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:36
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 211 671,00 285 300,00
34,8%
235 548,00
-17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 806,00 3 030,00
-20,4%
6 341,00
109,3%
Zysk (strata) brutto 3 350,00 1 286,00
-61,6%
5 616,00
336,7%
Zysk (strata) netto 2 690,00 1 070,00
-60,2%
4 455,00
316,4%
Amortyzacja 136,00 154,00
13,2%
183,00
18,8%
Aktywa 246 489,00 268 196,00
8,8%
309 683,00
15,5%
Kapitał własny 141 926,00 142 243,00
0,2%
146 698,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,25 10,27
0,2%
10,59
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,08
-60,3%
0,32
318,2%