Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:09
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 742,00 7 557,00
-13,6%
10 019,00
32,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 768,00 -5 422,00
---
-3 766,00
---
Zysk (strata) brutto -19 032,00 -8 232,00
---
-7 758,00
---
Zysk (strata) netto -17 454,00 -6 311,00
---
-7 236,00
---
Amortyzacja 1 156,00 673,00
-41,8%
720,00
7,0%
Aktywa 565 653,00 577 566,00
2,1%
568 245,00
-1,6%
Kapitał własny 92 904,00 84 986,00
-8,5%
79 277,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,20 6,59
-8,5%
6,15
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,35 -0,49
---
-0,56
---