Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:30
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 695,00 29 379,00
19,0%
14 888,00
-49,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 398,00 1 254,00
-47,7%
642,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 2 027,00 1 122,00
-44,6%
379,00
-66,2%
Zysk (strata) netto 1 915,00 1 225,00
-36,0%
379,00
-69,1%
Amortyzacja 1 538,00 1 531,00
-0,5%
1 496,00
-2,3%
Aktywa 178 708,00 172 450,00
-3,5%
168 626,00
-2,2%
Kapitał własny 91 653,00 92 773,00
1,2%
93 152,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,22 21,48
1,2%
21,57
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,28
-35,9%
0,09
-69,0%