Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 15:01
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 376,00 18 927,00
15,6%
24 695,00
30,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -948,00
---
2 398,00
---
Zysk (strata) brutto -480,00 -1 164,00
---
2 027,00
---
Zysk (strata) netto -656,00 -1 158,00
---
1 915,00
---
Amortyzacja 1 539,00 1 533,00
-0,4%
1 538,00
0,3%
Aktywa 188 809,00 195 486,00
3,5%
178 708,00
-8,6%
Kapitał własny 90 961,00 89 738,00
-1,3%
91 653,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,06 20,78
-1,3%
21,22
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,27
---
0,44
---