Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.22, godz. 05:10
kontakt
ERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 284 909,00 307 279,00
7,9%
259 217,00
-15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 211,00 2 898,00
139,3%
3 790,00
30,8%
Zysk (strata) brutto -1 950,00 21 411,00
---
4 175,00
-80,5%
Zysk (strata) netto -2 202,00 20 864,00
---
3 465,00
-83,4%
Amortyzacja 1 626,00 1 590,00
-2,2%
1 505,00
-5,3%
Aktywa 738 930,00 691 888,00
-6,4%
657 695,00
-4,9%
Kapitał własny 208 854,00 229 717,00
10,0%
216 707,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,30 17,93
10,0%
16,92
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 1,63
---
0,27
-83,4%