Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 14:56
kontakt
ERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 307 279,00 259 217,00
-15,6%
280 333,00
8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 898,00 3 790,00
30,8%
4 427,00
16,8%
Zysk (strata) brutto 21 411,00 4 175,00
-80,5%
4 536,00
8,6%
Zysk (strata) netto 20 864,00 3 465,00
-83,4%
5 180,00
49,5%
Amortyzacja 1 590,00 1 505,00
-5,3%
1 590,00
5,6%
Aktywa 691 888,00 657 695,00
-4,9%
670 951,00
2,0%
Kapitał własny 229 717,00 216 707,00
-5,7%
221 887,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,93 16,92
-5,7%
17,90
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,63 0,27
-83,4%
0,42
54,8%