Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 21:05
kontakt
CAPTORTX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 424,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -5 231,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -5 344,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -5 344,00
---
Amortyzacja 0,00 1 821,00
---
Aktywa 25 804,00 26 123,00
1,2%
Kapitał własny -959,00 4 636,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,29 1,42
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -1,64
---