Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 15:06
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 788,00 52 788,00
0,0%
39 862,00
-24,5%
35 671,00
-10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 635,00 3 635,00
0,0%
1 538,00
-57,7%
1 569,00
2,0%
Zysk (strata) brutto 3 079,00 3 079,00
0,0%
1 350,00
-56,2%
1 288,00
-4,6%
Zysk (strata) netto 2 472,00 2 472,00
0,0%
1 008,00
-59,2%
1 062,00
5,4%
Amortyzacja 1 408,00 1 408,00
0,0%
1 462,00
3,8%
1 491,00
2,0%
Aktywa 159 806,00 159 806,00
0,0%
156 145,00
-2,3%
158 108,00
1,3%
Kapitał własny 79 838,00 79 838,00
0,0%
80 846,00
1,3%
79 596,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,63 8,63
0,0%
8,74
1,3%
8,60
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
0,0%
0,11
-59,2%
0,12
5,5%