Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:38
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 671,00 43 717,00
22,6%
40 972,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 569,00 3 154,00
101,0%
2 325,00
-26,3%
Zysk (strata) brutto 1 288,00 2 849,00
121,2%
2 246,00
-21,2%
Zysk (strata) netto 1 062,00 2 209,00
108,0%
1 811,00
-18,0%
Amortyzacja 1 491,00 1 530,00
2,6%
1 546,00
1,0%
Aktywa 158 108,00 155 836,00
-1,4%
156 932,00
0,7%
Kapitał własny 79 596,00 81 805,00
2,8%
83 616,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,60 8,84
2,8%
9,04
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,24
107,8%
0,20
-18,0%