Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:06
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 862,00 35 671,00
-10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 538,00 1 569,00
2,0%
Zysk (strata) brutto 1 350,00 1 288,00
-4,6%
Zysk (strata) netto 1 008,00 1 062,00
5,4%
Amortyzacja 1 462,00 1 491,00
2,0%
Aktywa 156 145,00 158 108,00
1,3%
Kapitał własny 80 846,00 79 596,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,74 8,60
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
5,5%