Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.21, godz. 11:24
kontakt
JWCONSTR
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 404 068,00 605 314,00
49,8%
605 314,00
0,0%
182 153,00
-69,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 823,00 87 848,00
366,7%
87 848,00
0,0%
-3 636,00
---
Zysk (strata) brutto 9 559,00 79 810,00
734,9%
79 810,00
0,0%
-15 510,00
---
Zysk (strata) netto 16 533,00 63 397,00
283,5%
63 397,00
0,0%
-12 137,00
---
Amortyzacja 11 834,00 12 481,00
5,5%
12 481,00
0,0%
14 653,00
17,4%
Aktywa 1 755 550,00 1 668 809,00
-4,9%
1 668 809,00
0,0%
1 962 142,00
17,6%
Kapitał własny 693 704,00 727 913,00
4,9%
727 913,00
0,0%
717 313,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,81 8,19
4,9%
8,19
0,0%
8,07
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,71
283,3%
0,71
0,0%
-0,14
---