Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 22:50
kontakt
JWCONSTR
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 384 262,00 576 316,00
50,0%
576 316,00
0,0%
163 591,00
-71,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 911,00 82 867,00
278,2%
86 468,00
4,3%
4 317,00
-95,0%
Zysk (strata) brutto 15 760,00 53 757,00
241,1%
64 308,00
19,6%
-15 204,00
---
Zysk (strata) netto 22 529,00 42 742,00
89,7%
51 288,00
20,0%
-10 375,00
---
Amortyzacja 8 827,00 9 425,00
6,8%
9 425,00
0,0%
10 340,00
9,7%
Aktywa 1 637 599,00 1 437 921,00
-12,2%
1 448 473,00
0,7%
1 669 198,00
15,2%
Kapitał własny 753 958,00 763 024,00
1,2%
771 571,00
1,1%
752 567,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,48 8,59
1,2%
8,59
0,0%
8,47
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,48
89,4%
0,48
0,0%
-0,12
---