Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 20:45
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 709,00 103 769,00
76,8%
59 194,00
-43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 058,00 2 201,00
-90,0%
-7 383,00
---
Zysk (strata) brutto 18 539,00 562,00
-97,0%
-9 073,00
---
Zysk (strata) netto 12 821,00 375,00
-97,1%
-10 111,00
---
Amortyzacja 3 763,00 3 654,00
-2,9%
3 726,00
2,0%
Aktywa 1 962 142,00 1 880 276,00
-4,2%
1 919 567,00
2,1%
Kapitał własny 717 313,00 717 577,00
0,0%
706 456,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,07 8,08
0,0%
7,95
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,00
-97,2%
-0,11
---