Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.17, godz. 03:14
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48 895,00 57 001,00
16,6%
98 956,00
73,6%
57 921,00
-41,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 889,00 30 132,00
---
1 026,00
-96,6%
-6 495,00
---
Zysk (strata) brutto -10 013,00 13 434,00
---
1 477,00
-89,0%
-20 099,00
---
Zysk (strata) netto -9 540,00 8 886,00
---
1 027,00
-88,4%
-19 058,00
---
Amortyzacja 2 610,00 2 619,00
0,3%
2 602,00
-0,6%
2 675,00
2,8%
Aktywa 1 541 522,00 1 669 198,00
8,3%
1 579 356,00
-5,4%
1 584 292,00
0,3%
Kapitał własny 743 680,00 752 567,00
1,2%
753 593,00
0,1%
734 028,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,37 8,47
1,2%
8,48
0,1%
8,26
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,10
---
0,01
-88,0%
-0,21
---