Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:15
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 689,00 48 895,00
161,6%
57 001,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 737,00 -7 889,00
---
30 132,00
---
Zysk (strata) brutto -20 929,00 -10 013,00
---
13 434,00
---
Zysk (strata) netto -12 406,00 -9 540,00
---
8 886,00
---
Amortyzacja 2 549,00 2 610,00
2,4%
2 619,00
0,3%
Aktywa 1 543 763,00 1 541 522,00
-0,1%
1 669 198,00
8,3%
Kapitał własny 753 221,00 743 680,00
-1,3%
752 567,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,48 8,37
-1,3%
8,47
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,11
---
0,10
---