Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 20:33
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 006,00 39 006,00
0,0%
18 689,00
-52,1%
48 895,00
161,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 189,00 -1 189,00
---
-16 737,00
---
-7 889,00
---
Zysk (strata) brutto 2 304,00 2 304,00
0,0%
-20 929,00
---
-10 013,00
---
Zysk (strata) netto 2 685,00 2 685,00
0,0%
-12 406,00
---
-9 540,00
---
Amortyzacja 2 563,00 2 563,00
0,0%
2 549,00
-0,5%
2 610,00
2,4%
Aktywa 1 477 297,00 1 477 297,00
0,0%
1 543 763,00
4,5%
1 541 522,00
-0,1%
Kapitał własny 774 173,00 774 173,00
0,0%
753 221,00
-2,7%
743 680,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,71 8,71
0,0%
8,48
-2,7%
8,37
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
0,0%
-0,14
---
-0,11
---