Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:04
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 442,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 606,00
Zysk (strata) brutto 656,00
Zysk (strata) netto 564,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 16 814,00
Kapitał własny 11 567,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31