Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:03
kontakt
SEKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 852,00 35 780,00
-25,2%
41 722,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 539,00 220,00
-85,7%
2 017,00
816,8%
Zysk (strata) brutto 1 193,00 216,00
-81,9%
1 968,00
811,1%
Zysk (strata) netto 984,00 183,00
-81,4%
1 616,00
783,1%
Amortyzacja 1 693,00 1 692,00
-0,1%
1 661,00
-1,8%
Aktywa 127 983,00 129 332,00
1,1%
124 863,00
-3,5%
Kapitał własny 75 969,00 76 153,00
0,2%
74 776,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,42 11,45
0,2%
11,24
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,03
-81,1%
0,24
767,9%