Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:26
kontakt
SEKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 780,00 41 722,00
16,6%
60 948,00
46,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 220,00 2 017,00
816,8%
2 680,00
32,9%
Zysk (strata) brutto 216,00 1 968,00
811,1%
2 213,00
12,4%
Zysk (strata) netto 183,00 1 616,00
783,1%
1 777,00
10,0%
Amortyzacja 1 692,00 1 661,00
-1,8%
1 692,00
1,9%
Aktywa 129 332,00 124 863,00
-3,5%
138 306,00
10,8%
Kapitał własny 76 153,00 74 776,00
-1,8%
76 553,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,45 11,24
-1,8%
11,51
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,24
767,9%
0,27
9,9%