Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:40
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 731,00 44 766,00
-8,1%
45 340,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 615,00 5 593,00
-41,8%
22 320,00
299,1%
Zysk (strata) brutto 8 853,00 4 499,00
-49,2%
28 676,00
537,4%
Zysk (strata) netto 7 759,00 6 736,00
-13,2%
25 157,00
273,5%
Amortyzacja 3 822,00 3 617,00
-5,4%
3 182,00
-12,0%
Aktywa 310 359,00 306 790,00
-1,1%
305 652,00
-0,4%
Kapitał własny 103 752,00 110 326,00
6,3%
135 698,00
23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,56 4,85
6,3%
5,96
23,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,30
-13,2%
1,10
273,3%