Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 12:21
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 136,00 2 489,00
1 730,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -718,00 -562,00
---
Zysk (strata) brutto -719,00 -563,00
---
Zysk (strata) netto -711,00 -569,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
Aktywa 85 378,00 86 150,00
0,9%
Kapitał własny 83 362,00 82 793,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,10 13,01
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,09
---