Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 12:47
kontakt
08OCTAVA
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 058,00 -3 392,00
---
-493,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 644,00 -3 848,00
---
-898,00
---
Zysk (strata) brutto 3 986,00 -3 969,00
---
-576,00
---
Zysk (strata) netto 3 125,00 -3 667,00
---
-562,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 70 625,00 60 432,00
-14,4%
60 473,00
0,1%
Kapitał własny 68 324,00 59 580,00
-12,8%
59 688,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,39
-12,8%
1,40
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,09
---
-0,01
---