Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:38
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -2 541,00 -147,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 755,00 -409,00
---
Zysk (strata) brutto -2 889,00 -456,00
---
Zysk (strata) netto -2 433,00 -383,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 60 473,00 60 030,00
-0,7%
Kapitał własny 59 688,00 59 309,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,39
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,01
---