Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 08:53
kontakt
BBIDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 354,00 1 548,00
14,3%
1 346,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -403,00 -219,00
---
-367,00
---
Zysk (strata) brutto -1 461,00 45 666,00
---
-2 974,00
---
Zysk (strata) netto -1 663,00 45 954,00
---
-3 154,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 205 590,00 206 205,00
0,3%
201 041,00
-2,5%
Kapitał własny 73 745,00 119 699,00
62,3%
116 545,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,24 11,75
62,3%
11,44
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 4,51
---
-0,31
---