Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 13:46
kontakt
BBIDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 800,00 1 354,00
-24,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 -403,00
---
Zysk (strata) brutto -4 173,00 -1 461,00
---
Zysk (strata) netto -3 849,00 -1 663,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 218 451,00 205 590,00
-5,9%
Kapitał własny 75 408,00 73 745,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,40 7,24
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,16
---