Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:33
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 80,00
-33,3%
68,00
-15,0%
68,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 100,00 71,00
-29,0%
57,00
-19,7%
61,00
7,0%
Zysk (strata) brutto 100,00 71,00
-29,0%
57,00
-19,7%
61,00
7,0%
Zysk (strata) netto 100,00 71,00
-29,0%
57,00
-19,7%
61,00
7,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 222,00 7 270,00
0,7%
7 333,00
0,9%
7 406,00
1,0%
Kapitał własny 7 196,00 7 261,00
0,9%
7 326,00
0,9%
7 388,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
4,8%
0,02
0,0%
0,66
2 886,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---