Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 07:15
kontakt
ECNOLOGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 061,00 904,00
-14,8%
1 147,00
26,9%
2 042,00
78,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82,00 32,00
-61,0%
0,00
---
241,00
---
Zysk (strata) brutto 84,00 28,00
-66,7%
16,00
-42,9%
238,00
1 387,5%
Zysk (strata) netto 77,00 21,00
-72,7%
9,00
-57,1%
228,00
2 433,3%
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
7,00
0,0%
6,00
-14,3%
Aktywa 1 659,00 1 658,00
-0,1%
1 663,00
0,3%
3 526,00
112,0%
Kapitał własny 1 183,00 1 204,00
1,8%
1 213,00
0,7%
1 376,00
13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
1,9%
0,16
0,6%
0,18
13,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-70,0%
0,00
-66,7%
0,03
2 900,0%