Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 07:19
kontakt
SUNNET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 164,00 98,00
-40,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 -210,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) brutto -25,00 -265,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) netto -45,00 -245,00
---
-109,00
---
Amortyzacja 1,00 17,00
1 600,0%
50,00
194,1%
Aktywa 1 458,00 1 100,00
-24,6%
1 071,00
-2,6%
Kapitał własny 1 319,00 1 074,00
-18,6%
847,00
-21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,36
-18,6%
0,28
-21,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,08
---
-0,04
---