Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 09:00
kontakt
LEXBONO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 334,00 586,00
75,4%
276,00
-52,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122,00 115,00
-5,7%
-179,00
---
Zysk (strata) brutto 16,00 -17,00
---
-287,00
---
Zysk (strata) netto 16,00 -17,00
---
-287,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 685,00 19 163,00
2,6%
18 897,00
-1,4%
Kapitał własny 1 252,00 1 170,00
-6,5%
883,00
-24,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
-7,7%
0,05
-23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,02
---