Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 09:10
kontakt
MURAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 236 406,00
Kapitał własny 560 536,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 137,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00