Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 06:01
kontakt
QNATECHNO
Roczne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 399,00 3 253,00
715,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 327,00 -4 052,00
---
Zysk (strata) brutto -4 350,00 -4 038,00
---
Zysk (strata) netto -4 336,00 -4 033,00
---
Amortyzacja 204,00 234,00
14,7%
Aktywa 3 302,00 16 490,00
399,4%
Kapitał własny 2 732,00 13 198,00
383,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,95 7,32
276,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,09 -2,24
---