Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 10:43
kontakt
QNATECHNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 938,00 3 000,00
219,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 785,00 -1 894,00
---
Zysk (strata) brutto 763,00 -1 827,00
---
Zysk (strata) netto 763,00 -1 827,00
---
Amortyzacja 58,00 60,00
3,4%
Aktywa 16 971,00 17 245,00
1,6%
Kapitał własny 15 573,00 13 745,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,63 7,62
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 -1,01
---