Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 19:15
kontakt
PRIME
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -86,00 -125,00
---
-145,00
---
-194,00
---
Zysk (strata) brutto -81,00 -134,00
---
-147,00
---
-197,00
---
Zysk (strata) netto -81,00 -136,00
---
-146,00
---
-197,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 654,00 654,00
0,0%
647,00
-1,1%
1 959,00
202,8%
Kapitał własny 380,00 244,00
-35,8%
498,00
104,1%
1 301,00
161,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,00
150,0%
0,01
140,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---