Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 19:50
kontakt
PRIME
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -65,00
---
-71,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) brutto -37,00 -69,00
---
-72,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) netto -38,00 -69,00
---
-73,00
---
-71,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 652,00 658,00
0,9%
645,00
-2,0%
647,00
0,3%
Kapitał własny 423,00 471,00
11,3%
172,00
-63,5%
427,00
148,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
25,0%
0,00
-60,0%
0,00
100,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---