Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 02:05
kontakt
HONEYPAY
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 151,00 449,00
197,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 354,00 -17 672,00
---
Zysk (strata) brutto -12 325,00 -17 702,00
---
Zysk (strata) netto -12 325,00 -17 702,00
---
Amortyzacja 12 123,00 17 601,00
45,2%
Aktywa 330 781,00 315 662,00
-4,6%
Kapitał własny 318 077,00 301 568,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,66 17,69
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,72 -1,04
---