Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 03:02
kontakt
RSGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 363,00 6 116,00
158,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 2 475,00
---
Zysk (strata) brutto -110,00 2 463,00
---
Zysk (strata) netto -110,00 2 463,00
---
Amortyzacja 17,00 36,00
111,8%
Aktywa 5 060,00 7 746,00
53,1%
Kapitał własny 4 792,00 7 255,00
51,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,78 5,46
44,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 1,85
---