Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 21:59
kontakt
SPACEFOX
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 037,00 1 423,00
37,2%
1 633,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66,00 26,00
-60,6%
-417,00
---
Zysk (strata) brutto 44,00 3,00
-93,2%
-479,00
---
Zysk (strata) netto 40,00 4,00
-90,0%
-470,00
---
Amortyzacja 0,00 51,00
---
136,00
166,7%
Aktywa 1 064,00 3 728,00
250,4%
3 576,00
-4,1%
Kapitał własny 472,00 2 511,00
432,0%
2 041,00
-18,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,72 2,51
-46,9%
2,04
-18,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,00
-99,0%
-0,47
---