Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 04:39
kontakt
TNTPROENR
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 627,00 427,00
-31,9%
1 182,00
176,8%
9 144,00
673,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 469,00 -98,00
---
1 591,00
---
1 470,00
-7,6%
Zysk (strata) brutto 469,00 -98,00
---
1 612,00
---
1 436,00
-10,9%
Zysk (strata) netto 469,00 -98,00
---
1 612,00
---
1 306,00
-19,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 374,00 122 451,00
211,0%
128 477,00
4,9%
138 095,00
7,5%
Kapitał własny 38 246,00 121 979,00
218,9%
127 599,00
4,6%
125 190,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,19 6,05
16,4%
6,33
4,6%
6,21
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,00
---
0,08
---
0,06
-18,8%