Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 00:18
kontakt
EKIPA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 682,00 0,00
---
26 844,00
---
55 579,00
107,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62,00 -180,00
---
2 605,00
---
9 242,00
254,8%
Zysk (strata) brutto 1 197,00 235,00
-80,4%
2 755,00
1 072,3%
9 918,00
260,0%
Zysk (strata) netto 1 075,00 405,00
-62,3%
1 254,00
209,6%
9 168,00
631,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
3 084,00
---
3 594,00
16,5%
Aktywa 5 346,00 5 034,00
-5,8%
60 280,00
1 097,5%
70 722,00
17,3%
Kapitał własny 4 698,00 5 026,00
7,0%
49 071,00
876,3%
55 700,00
13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,23
7,0%
1,20
-1,9%
1,36
13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,10
-62,2%
0,03
-68,7%
0,22
625,8%